Saturday, July 16, 2016

PT3 GEOGRAFI 2016

PENTAKSIRAN PELBAGAI INSTRUMENT PT3 GEOGRAFI 2016

TAJUK : KAJIAN KES TENTANG PENGANGKUTAN DI KAMPUNG KUALA BESUT, BESUT, TERENGGANU.

1. JADUAL KERJA

TARIKH
PERKARA
CATATAN
12.07.2016
(SELASA)
MENERIMA SOALAN DAN PANDUAN RUBRIK  SERTA TAKLIMAT DARIPADA GURU GEOGRAFI
DEWAN SEKOLAH
13.07.2016
(RABU)
PERBINCANGAN BERSAMA GURU – MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN

14.07.2016
(KHAMIS)
MEMBUAT RUJUKAN15.07.2016
(JUMAAT)
MEMBUAT PEMERHATIAN LALU LINTAS

16.07.2016
(SABTU)
MEMBUAT KAJIAN SOAL SELIDIK17.07.2016
(AHAD)
MENULIS LAPORAN
2 WAKTU , MAKMAL KOMPUTER
18.07.2016
(ISNIN)
MENULIS LAPORAN
2 WAKTU , MAKMAL KOMPUTER
19.07.2016
(SELASA)
MEMBUAT ANALISA DATA

20.07.2016
(RABU)
PERBINCANGAN BERSAMA GURU21.07.2016
(KHAMIS)
MENULIS LAPORAN
1 WAKTU
24.07.2016
(AHAD)
MENULIS LAPORAN

2 WAKTU , MAKMAL KOMPUTER

28.07.2016
MENULIS LAPORAN AKHIR, SEMAKAN DAN HANTAR LAPORAN
1 WAKTU
(3K1)

TARIKH
PERKARA
CATATAN
12.07.2016
(SELASA)
MENERIMA SOALAN DAN PANDUAN RUBRIK  SERTA TAKLIMAT DARIPADA GURU GEOGRAFI, PN. MAZIAH
DEWAN SEKOLAH
(8.00 – 10.00PAGI)
13.07.2016
(RABU)
PERBINCANGAN BERSAMA GURU UNTUK MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN

14.07.2016
(KHAMIS)
MEMBUAT RUJUKAN DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN RUJUKAN INTERNET


15.07.2016
(JUMAAT)
MEMBUAT PEMERHATIAN LALU LINTAS DI JALAN UTAMA KG. KUALA BESUT
PUKUL 4.00 HINGGA 6.00 PETANG
16.07.2016
(SABTU)
MEMBUAT KAJIAN SOAL SELIDIK DI SEKITAR KG. KUALA BESUT18.07.2016
(ISNIN)
MENULIS LAPORAN
2 WAKTU , MAKMAL KOMPUTER
(8.50 – 10.00 PAGI)
19.07.2016
(SELASA)
MEMBUAT ANALISA DATA , PERBINCANGAN BERSAMA GURU

20.07.2016
(RABU)
MENULIS LAPORAN21.07.2016
(KHAMIS)
PERBINCANGAN BERSAMA GURU

25.07.2016
(ISNIN)
MENULIS LAPORAN

2 WAKTU , MAKMAL KOMPUTER

27.07.2016
(RABU)
MENULIS LAPORAN AKHIR, MEMBUAT SEMAKAN DAN HANTAR LAPORAN
2 WAKTU3s3

2. OBJEKTIF KAJIAN
                2.1 MEMBERI DEFINISI PENGANGKUTAN
                2.2 MEMBINA JADUAL DAN MEMBUAT GRAF
                2.3 MENGENAL PASTI MASALAH
                2.4 MEMBERI CADANGAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH
CONTOH :

                2.1 MEMBERI DEFINISI TENTANG KONSEP DAN TAKRIFAN PENGANGKUTAN
                2.2 MEMBINA JADUAL DAN MEMBUAT GRAF TENTANG LALU LINTAS 
                      DI KAMPUNG KUALA BESUT
                2.3 MENGENAL PASTI MASALAH PENGANGKUTAN YANG DIHADAPI 
                      OLEH PENDUDUK KAMPUNG KUALA BESUT
                2.4 MEMBERI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN
                     DI KAMPUNG KUALA BESUT3. KAEDAH KAJIAN
                3.1 PEMERHATIAN
                3.2 SOAL SELIDIK
                3.3 RUJUKAN

CONTOH: 
                3.1 PEMERHATIAN: SAYA MENJALANKAN PEMERHATIAN DAN MENCATAT 
                      JUMLAH KENDERAAN YANG MELALUI JALAN UTAMA KUALA BESUT                                 SELAMA 2 JAM SECARA BERKUMPULAN
                3.2 SOAL SELIDIK : SAYA MENJALANKAN KAJIAN SOAL SELIDIK 
                      BERPANDUKAN SOALAN YANG TELAH DISEDIAKAN TERHADAP 20                                     ORANG RESPONDEN SECARA BERKUMPULAN
                     
                3.3 RUJUKAN : SAYA MEMBUAT RUJUKAN DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

                     DI MAKMAL KOMPUTER DENGAN BANTUAN GURU.


4. KONSEP DAN TAKRIF SISTEM PENGANGKUTAN
* rujuk buku teks tingkatan 2
* rujuk internet
Pengangkutan (Bahasa Inggeris: Transport) merujuk kepada kenderaan yang membawa seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke satu tempat yang lain, biasanya pada jarak yang jauh berbanding jika berjalan kaki. Sistem pengangkutan biasanya boleh dibahagi kepada beberapa pembahagian bergantung kepada cara ia bergerak, kuasa, dan lain-lain.
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pengangkutan

Contoh :
Menurut sumber Wikipedia, pengangkutan adalah merujuk kepada sebuah kenderaan yang akan mengangkut atau membawa seseorang atau sesuatu dari satu destinasi ke destinasi yang lain, yang biasanya jarak perjalanan adalah lebih jauh berbanding dari berjalan kaki.
Sistem Pengangkutan kebiasaannya boleh terbahagi kepada beberapa pembahagian iaitu bergantung kepada cara ia bergerak, kuasa kenderaan itu dan lain-lain lagi.
Antara pembahagian pengangkutan yang kebiasaannya kita dengar adalah pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan darat.
Menurut sumber dari Wikipedia, pengangkutan awam meliputi segala sistem pengangkutan yang ada di mana kenderaan sendiri tidak akan digunakan oleh penumpang untuk bergerak.
Menurut sumber dari Kamus Dewan dan Pustaka (Edisi Keempat), pengangkutan awam dapat dimaksudkan atau didefinisikan sebagai sistem pengangkutan bermotor seperti bas, teksi ataupun kereta api yang digunakan oleh orang awam dan ramai di kawasan tertentu dengan tetapan kadar tambang yang selaras.
Pengangkutan awam juga adalah merupakan pengangkutan yang dikenakan bayaran dan digunakan oleh orang ramai yang telah disediakan oleh pihak awam. Kebiasaannya pengangkutan awam dikawal sebagai pengangkutan umum dan telah dikonfigurasi dan ditetapkan untuk menawarkan perkhidmatan yang berjadual tetap dalam setiap laluannya tanpa sebarang tempahan. Penumpang kebanyakannya akan bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan iaitu di antara rumah mereka dan pusat membeli belah, kawasan pendidikan dan tempat kerja mereka.
(http://mypt3.com/takrifan-konsep-sistem-pengangkutan-pt3)


5. JADUAL DAN GRAF
                5.1 JADUAL

                      TAJUK : JADUAL MENUNJUKKAN ALIRAN PENGANGKUTAN KENDERAAN 
                      DI KAMPUNG KUALA BESUT.
                                     
                      DATA :

                     SUMBER: MELALUI PEMERHATIAN DAN HITUNGAN DI JALAN RAYA 
                                        KAMPUNG KUALA BESUT

                5.2 GRAF
                      TAJUK : GRAF MENUNJUKKAN ALIRAN PENGANGKUTAN KENDERAAN 
                                      DI KAMPUNG KUALA BESUT.
                                     
                     GRAF :  GRAF BAR, LABELKAN PAKSI DAN GUNA SKALA YANG BETUL.

                     JUSTIFIKASI ; SAYA MEMILIH GRAF BAR KERANA........

                    TAFSIR GRAF


6. MENGENAL PASTI DAN MENGHURAIKAN MASALAH PENGANGKUTAN YANG DIHADAPI DI KAWASAN KAJIAN

                HURAIKAN EMPAT ATAU LEBIH MASALAH YANG RELEVAN. MASALAH      
                MESTILAH DIRUJUK KEPADA BORANG SOAL SELIDIK.
              
                MASALAH YANG DIKEMUKAKAN SELARAS DENGAN DATA 
                PEMERHATIAN LALU LINTAS.

                HURAIAN MESTILAH MELIPUTI FAKTA,HURAIAN DAN CONTOH.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Untuk Rujukan :

Berikut merupakan beberapa masalah pengangkutan yang biasa dihadapi. Tidak semua kawasan kajian akan berdepan dengan masalah yang sama. Oleh itu, pelajar perlu mendapatkan maklumat (melalui borang kaji selidik yang diedarkan) yang tepat dan huraikan lebih lanjut mengenai masalah-masalah tersebut.
 • Pencemaran udara - bertambahnya bilangan penduduk - bertambah bilangan kenderaan di atas jalan raya - perlu pengangkutan untuk bergerak - pelepasan asap hasil pembakaran petroleum dan diesel - gas-gas seperti nitrogen oksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan  mengakibatkan pencemaran udara - meningkatkan suhu atmosfera dan boleh menjejaskan kesihatan
           Kenderaan bermotor - hasilkan habuk terampai - penyumbang utama kepada fenomena jerebu.

 • Pencemaran bunyi - pertambahan kenderaan di satu satu kawasan terutamanya di bandar mengakibatkan bunyi bising - dihasilkan oleh enjin kenderaan - lagi-lagi kenderaan besar seperti bas dan lori - kawasan yang berhampiran dengan lapangan terbang turut mengalami pencemaran bunyi - setiap kali kapal terbang berlepas dan mendarat
           Kerja-kerja pembinaan infrastruktur pengangkutan - menghasilkan bunyi bising

 • Pencemaran Air - Pembinaan pelabuhan - kerja-kerja penambakan laut dilakukan - laut menjadi keruh dan berkelodak - Perkembangan perkhidmatan perkapalan tinggalkan kesan negatif - tumpahan minyak - pembuangan sisa dari kapal turut mencemarkan air laut - menjejaskan kualiti air dan hidupan akuatik

 • Masalah Pengangkutan Awam 
 1. tidak memberikan perkhidmatan yang memuaskan - jadual perjalanan yang tidak tepat, perkhidmatan yang tidak selesa
 2. tumpuan perkhidmatan tidak menyeluruh  -  darjah ketersampaian ke sesetengah destinasi amat rendah
 3. penipuan oleh pengendali perkhidmatan contohnya teksi, kereta sewa dan bas ekspres


 • Perubahan Landskap  - pembinaan sistem pengangkutan seperti pembinaan lebuh raya menyebabkan cerun bukit dipotong dan hutan-hutan ditebang - berlaku perubahan landskap fizikal sesuatu kawasan - habitat flora dan fauna juga musnah - diancam kepupusan
 • Masalah hakisan tanah - aktiviti memotong dan menarah bukit untuk membuat lebuh raya atau jalan raya boleh mengakibatkan kejadian hakisan cerun kerana cerun terbuka dan terdedah begitu sahaja
 • Gelongsoran tanah - turut boleh berlaku - apabila hujan lebat, air hujan melonggarkan struktur tanah dan mengakibatkan berlakunya gelongsoran tanah dan tanah runtuh.
 • Banjir - Larian air permukaan ketika hujan lebat- angkut tanih yang terhakis ke dalam sungai - dasar sungai jadi cetek dan menyebabkan banjir.
   
Masalah-masalah lain yang boleh dipertimbangkan:
 • Kesesakan lalu lintas.
 • Keadaan jalan yang teruk/rosak/berlubang/tidak berturap - boleh akibatkan kemalangan 

(http://funcrayons.blogspot.my/2016/07/pt3-geografi-2016-masalah-masalah.html)

Rujukan 2


7. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN TERHADAP PENGANGKUTAN DI KAWASAN KAJIAN

                CADANGAN SECARA KREATIF DAN KRITIS SERTA RASIONAL.
                CADANGAN MELIPUTI FAKTA,HURAIAN DAN CONTOH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk Rujukan :

Pilih cadangan/isi yang bersesuaian dengan masalah pengangkutan yang telah dikupas sebelum ini. 

Untuk masalah pencemaran udara
 • Menggalakkan penggunaan alat catalytic converter pada kenderaan - alat ini berupaya menukarkan gas beracun seperti karbon monoksida  dan nitrogen oksida kepada bentuk gas yang tidak memudaratkan seperti karbon dioksida dan nitrogen
 • Penggunaan petrol tanpa plumbum.
 • Penggunaan pengangkutan awam untuk mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya.

Untuk masalah pencemaran bunyi
 • Membina tembok di kawasan perumahan yang dekat dengan jalan raya utama untuk mengurangkan bunyi bising.
 • Pembinaan lapangan terbang perlu dibuat jauh daripada kawasan perumahan.

Untuk masalah pencemaran air
 • Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar

Untuk masalah hakisan, gelongsoran tanah dan banjir
 • Meneres lereng-lereng bukit
 • Menanam rumput di cerun
 • Membina dinding penahan hakisan/tembok simen
 • Membina longkang

Untuk masalah kesesakan lalu lintas 
 • Pengurusan trafik yang lebih berkesan supaya dapat membantu pengguna jalan raya.
 • Berkongsi kereta terutama sekali pada waktu puncak
 • Perkhidmatan pengangkutan awam perlu ditingkatkan - menjadi sistem pengangkutan awam yang cekap - mampu menyediakan perkhidmatan yang terbaik, mesra dan menepati masa. 
 • Penguatkuasaan undang-undang jalan raya yang lebih tegas.
(http://funcrayons.blogspot.my/2016/07/pt3-geografi-2016-cadangan.html)

rujukan 2**
BORANG SOAL SELIDIK 20 ORANG RESPONDEN
RUJUKAN
SENARAI ORANG SUMBER

CATATAN PEMERHATIAN LALULINTAS

No comments:

Post a Comment